Project David Bade/ Licht aan Zee 2012

06 t/m 26 augustus 2012

In overleg met David Bade is besloten om de workshop te verplaatsen naar 6 t/m 26 augustus 2012.


David Bade is door Kunsthal 52 uitgenodigd om gedurende drie weken, in samenwerking met studenten van Nederlandse academies, een aantal grote sculpturen maken op het terrein van de voormalige rijkswerf Willemsoord, waar Kunsthal 52 en de Kunstuitleen  huisvesten. Dit in het kader van de manifestatie Licht aan Zee.

Licht aan Zee  is een culturele manifestatie die (twee)jaarlijks in de zomermaanden wordt georganiseerd door de culturele instellingen van Den Helder. Tijdens deze manifestatie is er een uitgebreid cultureel aanbod zoals poëzie, toneel, kunst en dans. Kunsthal 52 en de Kunstuitleen  Den Helder nemen het gedeelte ‘beeldende kunst’ voor hun rekening.


Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor het motto: Licht aan Zee  ‘Beleef ‘t…’. Dit staat voor een gerichte publieksparticipatie om het evenement beter toegankelijk te maken voor een groot publiek. Het uitgangspunt is een verbinding te leggen tussen professionele kunst en het publiek.


David Bade zal van drie dagen per week (wo-vr) aanwezig zijn om samen met studenten een organisch groeiende sculptuur van ruimtelijke tekeningen en graffiti op te bouwen op het terrein van de voormalige Rijkswerf Willemsoord. De andere twee dagen van de week kunnen studenten zelfstandig hieraan doorwerken. Hierna worden deze werken tentoongesteld in Kunsthal 52.

Er wordt gezorgd voor een verblijf voor de studenten, op de camping of op het terrein en voor de verblijfskosten wordt een vergoeding gevraagd van € 100,- per student.

Studenten kunnen zich aanmelden via het formulier dat ook gedownload kan worden via de website www.kunsthal52.nl, www.lichtaanzee.nl of www.kunstuitleen-denhelder.nl.

kunsthal52